فرم های آموزشی و پژوهشی ترفیع سالیانه

فرم های آموزشی و پژوهشی ترفیع سالیانه دانشکده پزشکی زاهدان

فرم های آموزشی و پژوهشی ترفیع سالیانه گروه علوم پایه و بالینی


اعضای محترم هیئت علمی

 با عنایت به اینکه ترفیع سالیانه منوط به تکمیل فرم های مربوطه به همراه ارائه مستندات می باشد لازم است کلیه اعضای هیئت علمی متقاضی ترفیع سالیانه فرم های مورد نیاز را از لینک های ذیل دانلود نموده و پس از تکمیل فرم های مربوطه (فرم ترفیع سالیانه گروههای علوم بالینی یا فرم ترفیع سالیانه گروههای علوم پایه  (فقط به صورت تایپ شده کل فایل  به آدرس  medicalzahedan@yahoo.com  و یا med.research@zaums.ac.ir  حداکثر طی دو هفته از تاریخ ارسال فرم استحقاق ترفیع ارائه نمائید.همچنین یک نسخه پرینت شده از صفحات تایپ شده فرم های مربوطه به همراه مستندات نیز بایستی به کارشناس کمیته ترفیعات ، جناب آقای دهباشی  تحویل داده شود.بدیهی است مدارک ناقص (فرم دستنویس ، عدم ارائه مستندات و ..) عودت داده خواهد شد.در صورت هر گونه سوال در خصوص تکمیل فرم ها با داخلی 1013 و یا تلفن مستقیم 33295725  تماس حاصل فرمائید.

 

 

 در صورت عدم مشاهده فایلهای مورد نظر از مرورگر فایرفاکس استفاده گردد


 

سایر فرم ها