برنامه امتحانی


برنامه امتحانی دانشجویان رشته  پزشکی

 

  • برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 96-95دانشجویان رشته تغذیه