برنامه هفتگی

برنامه هفتگی دانشجویان رشته پزشکی و تغذیه و کارشناسی ارشد

برنامه هفتگی رشته پزشکی دوره علوم پایه ترم 1 ورودی مهر96(نیمسال اول 97-96)
برنامه هفتگی رشته پزشکی دوره علوم پایه  
ترم 3  ورودی بهمن  

برنامه هفتگی ترم 1(ورودی بهمن 96) پزشکی

ترم 1 ورودی بهمن 96

برنامه هفتگی ترم 2(ورودی مهر 96) پزشکی

ترم 2 ورودی مهر 96
برنامه هفتگی رشته پزشکی دوره علوم پایه   ترم 4 ورودی مهر 95

برنامه هفتگی رشته پزشکی دوره علوم پایه

ترم5 ورودی بهمن 95
برنامه آموزشی کلیات فارماکولوژی نیمسال دوم سال 96-95
برنامه آموزشی کلیات پاتولوژی نیمسال دوم سال 96-95
برنامه آموزشی بیماریهای قلب نیمسال دوم سال 96-95
برنامه آموزشی گوارش و کبد نیمسال دوم سال 96-95
درس تئوری ارتوپدی نیسال دوم 95-96
 درس تئوری جراحی مغز واعصاب  نیسال دوم 95-96
برنامه هفتگی دانشجویان ارشد کلیه رشته های ارشد

برنامه کلاسی گروه معارف

نیمسال اول 96ـ97

برنامه کلاس و امتحانات استاژری

نیم سال دوم 97-96