روانشناسی بالینی

 

چکیده

تاریخ دفاع

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

مقطع

نام ونام خانوادگی

ردیف

 

 

93/12/5

اثر بخشی گروه درمانی شناختی-  وجود گرا در کاهش افسردگی و افزایش امیدواری و حرمت خود و بهبود کیفیت زندگی در معتادان به مواد افیونی تحت درمان نگهدارنده با متادون 

دکتر محمدرضا سراوانی وآقای دکتر محسن کیانپور

کارشناسی ارشد

فاطمه اسلامی

1

94/3/16 بررسی ارتباط هوش معنوی و طرحواره های ناسازگار اولیه با  سندرم بازنشستگی در بازنشستگان شهر زاهدان دکتر عزیزاله مجاهد       کارشناسی ارشد مهرزاد دهقانی مفردپور 2

94/3/19

بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های  مقابله ای بر بهبود کیفیت زندگی و خودکارآمدی و کاهش شدت درد بیماران مبتلا به سردرد مزمن              

دکتر نورمحمد بخشانی کارشناسی ارشد زهرا رشیدتولایی 3

94/3/19 بررسی  مقایسه ای کارکردهای شناختی کودکان مبتلا به لوکمی لنفوسیتی حاد تحت درمان شیمی درمانی نخاعی مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان زاهدان دکتر محبوبه فیروزکوهی مقدم و  دکتر عزیز الله مجاهد کارشناسی ارشد سعیده ایزدی زاد 4

93/12/17 بررسی ارتباط سبک دلبستگی، تله های زندگی و تمایز یافتگی خود با درخواست طلاق در زنان متقاضی طلاق ومتاهل عادی دکترعزیزالله مجاهد و  دکتر محمدرضاسراوانی کارشناسی ارشد سارا منجذب 5

93/12/17 بررسی نقش دلبستگی وتجارب تروما در علایم تجزیه ای وگرایش به خودکشی دکتر نور محمد بخشانی  کارشناسی ارشد خدیجه محمودیان 6

94/12/18 بررسی و مقایسه وضعیت سلامت روانی دانشجویان سال اول و آخر کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا روانشناسی با دانشجویان  ورودی کارشناسی دیگر رشته های دانشگاه تهران در سال ۹۴-۱۳۹۳" دکترمحمد رضا هرمزی  آقای دکتر محمد رضا سراوانی کارشناسی ارشد ابوذر غفاری 7

94/12/18

اثربخشی درمان گروهی با رویکردشناختی-رفتاری برارتقاراهبردهای مقابله ای وکاهش نشانگان درونسازی (اضطراب ،افسردگی و شکایات جسمانی) دردانش آموزان پسرقربانی قلدری در شهر زاهدان 1393

دکتر محمد رضا سراوانی کارشناسی ارشد مسلم رجبی 8

  تاثیر گروه درمانی شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهزیستی روانشناختی و کاهش تنیدگی روانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در زاهدان دکتر عزیزالله مجاهد کارشناسی ارشد بهنام کرمی 9

95/11/18 نقش سواد سلامت در پیش بینی کیفیت زندگی و رضایت زناشویی کارکنان ستادی متاهل دانشگاه علوم پزشکی شهر زاهدان دکتر عزیزالله مجاهدو آقای علیرضا گنجعلی کارشناسی ارشد حبیب نوا 10

95/12/15 بررسی رابطه شدت ابعاد الکسی تایمیا با علائم اختلال افسردگی اساسی دکتر نورمحمد بخشانی و آقای دکتر علیرضا سجادی کارشناسی ارشد نفیسه شعبانی  11

96/3/20 نقش ادراک بیماری, حمایت اجتماعی و راهبرد های مقابله ای در پیش بینی بهزیستی روانشناختی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو شهر زاهدان عزیزالله مجاهد  و  خانم دکتر زهرا حیدری  کارشناسی ارشد محبوبه فلاح 12