جراحی عمومی


 

پایان نامه های تصویب شده گروه جراحی


چکیده

تاریخ  دفاع

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

مقطع

نام ونام خانوادگی

ردیف

 

93/12/19

           تعیین اثر کلونیدین در کاهش خونریزی در عمل رینوپلاستی

 

 

دکتر  مهدی رمضانی

دستیار

دکتر  عبدالخالق  شهنوازی

1

 

93/12/19

مقایسه اثر شیاف دیکلوفناک با شیاف استامینوفن بر کاهش درد پس از هموروئیدکتومی

 

دکتر علیرضا خزاعی

دستیار

دکتر اسماعیل اله آبادی

2


93/12/19

  ارزش تشخيصي معيارهاي آلوارادو در تشخيص آپانديسيت حاد

دکتر علیرضا خزاعی

دستیار

دکتر امیرپاکدین

3

 

93/12/19

بررسی میزان تاثیر پیریدوستیگمین در ایلئوس پس از عمل جراحی شکمی

 

دکتر علیرضا خزاعی

دستیار

دکترعبدالباسط ملک رئیسی

4

 

93/12/19

بررسی تاثیر تزريق متيلن بلودر در درمان خارش مقعد ایدیوپاتیک

 

دکتر علیرضا خزاعی

دستیار

دکتر مهدی صبوری

5

94/7/18 پایش مصرف خون با تاکید بر جدول MSBOS در بیمارستان های آموزشی شهر زاهدان در سال 1393

دکتر علیرضا خزاعی

دستیار دکتر  ماندانا جهاندیده 6
94/7/18 مقایسه دو روش عمل باسینی و شولدایس در  جراحی هرنی اینگوئنال از نظر عود و میزان درد در بیماران مراجعه کننده به  بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان

دکتر علیرضا خزاعی

دستیار دکتر رضا علیزاده 7
94/12/4 بررسی مقایسه ای کارآمدی تعبیه پرمیکت در دهلیز راست و ورید اجوف فوقانی در بیماران همودیالیزی دكتر محسن خالقیان دستیار دکتر مجید قربانزاده 8
95/3/22 بررسی مقایسه ای کارآمدی تعبیه شالدون 20 سانتیمتری باشالدون16سانتیمتری در ورید فمورال راست دربیماران همودیالیزی دكتر محسن خالقیان دستیار دکتر محمدعارف امامی 9
95/1/31  بررسی همخوانی تست  FNA در ندولهای  با  پاتولوژی مشخص از تیروئید کتومی دکتر  علیرضا خزاعی و دکترزهرا حیدری دستیار دکتر نوشی پرمهر یابنده 10
95/3/22 تاثیر دگزامتازون وریدی بر تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی حی کوله سیستکتومی لاپاراسکوپی دکتر علیرضا خزاعی دستیار دکتر یحیی احسان اللهی 11
95/3/22

بررسی ميزان عود بيماري پيلونيدال بدنبال ترميم اوليه در مقايسه با ترميم ثانويه

دکتر علیرضا خزاعی دستیار دکترعبدالصمد توفیقیان 12