بیهوشی

 

پایان نامه های تصویب شده گروه بیهوشی 

چکیده

تاریخ  دفاع

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

مقطع

نام ونام خانوادگی

ردیف

 

94/1/26

بررسی تاثیر دوز کم کتامین وریدی در کاهش نیاز به مسکن بعد از عمل پس از بی حسی نخاعی در بیماران جراحی ارتوپدی

 

دکتر علیرضا راحت دهمرده

دستیار

دکتر نبی آزادی

1

94/1/31

بررسی ارتباط سطح سرمی منیزیوم با  احتمال مرگ  بیماران ترومایی بستری در بخش مراقبت های ویژه   

 

دکتر سید نصیرالدین طباطبایی

دستیار

دکتر مهرنگارصفرزایی

2

 

94/1/29

مقایسه انفوزیون رمی فنتانیل وریدی با استنشاق گاز انتونکس بر روی درد زایمان طبیعی در خانم های بارداری اول بین سنین 18 تا 25 سال

 

دکتر شهرام برجیان

دستیار

دکتر سیماسبزاوری

3

 

94/2/6

بررسی حجم باقیمانده ادرار در بیماران بستری در ICU دارای سوند فولی شماره 16 طی هفته اول بستری  بوسیله دستگاه بلادر اسکن

 

دکتر شهرام برجیان

دستیار

دکتر زهرا سادات ابطحی

4

 

94/2/19

  مقایسه کارایی لارنژیال تیوب ساکشن دار با لوله تراشه کاف دار در طی بیهوشی عمومی با تهویه کنترله در اعمال جراحی الکتیو "             

 

خانم دکتر فرانک بیرامی   

دستیار

 دکتر زهرا خوشنام

 5

93/3/3

مقایسه اثر انوکساپارین وریدی با انوکساپارین زیرجلدی جهت  پیشگیری از ترومبوامبولی وریدی در بیماران بستری دربخش مراقبتهای ویژه   

دکتر معصوم خوش فطرت
دستیار دکتر مجید خرّم 6

94/3/12

مقایسه مورفین و متادون عضلاني در بی دردی پس از عمل بیماران دچار شکستگی تیبیا در بیمارستان خاتم الانبیا (ص) در سال 1392

دکتر حسن عنایتی دستیار دکتر هادی عالی انوری 7

94/6/23  بررسی تاثیرتک دوز پره گابالین خوراکی بر تغییرات همودینامیک و طول مدت بی دردی پس از بی حسی نخاعی دراعمال جراحی ارتوپدی شکستگی  استخوان تیبی دکتر علیرضا راحت دهمرده دستیار دکتر امیرموسوی 8

95/1/29 مقایسه تاثیر ماسك حنجره اي و لوله تراشه در بروز زودرس لارنگواسپاسم  بعد از جراحی در اطفال به دنبال خروج وسیله دکتر معصوم خوش فطرت  دستیار دکتر  رضا فرهمند 9

95/3/19 بررسي رابطه نمره اپاچي 2بدو ورود به ICU بر پيامد بيماران زنان و زايمان در ICU بيمارستان امام علي (ع) زاهدان در سال 1393" دکتر شهرام برجیان بروجنی دستیار دکتر الهام شیخ ویسی 10

95/3/19

تأثيرتجويزممانتين خوراكي قبل ازعمل بردردپس ازاعمال ارتوپدي در زاهدان 

دکتر سید محمد نصیرالدین طباطبایی و دکتر آرش غفاری دستیار دکترخليل سلوکی 11

95/11/27 مقایسه اثر لیدوکائین 2% برمیانگین درد عضلانی پس از عمل به دنبال تزریق ساکسینیل کولین وریدی در روش القاء سریع بیهوشی پس از عمل سزارین در بیمارستان علی ابن ابی طالب (ع) زاهدان1395 آقای دکتر سید محمد طباطبایی دستیار دکتر مصطفی ذوالفقاری  12

95/11/4 مقایسه اثر فنیل افرین و افدرین وریدی در درمان هیپوتانسیون ناشی از بی­حسی نخاعی در بیماران تحت عمل سزارین دکترحسن عنایتی و خانم دکتر بتول تیموری دستیار دکتر هدایت­ اله وکیلی 13

95/10/29 " بررسی تاثیر اکسیژن مکمل حین عمل بر تهوع و استفراغ پس از عمل در بیماران تحت عمل جراحی کاتاراکت دکتر علیرضا راحت دهمرده دستیار دکتر مهشید اشرف زاده 14

96/3/9 مقایسه تاثیر سرم تراپی(رینگروقندی-نمکی وهیدروکسی اتیل استارچ) قبل از بی حسی نخاعی در سزارین الکتیو بر همودینامیک بیماران فرانک بیرامی  دستیار احمد علی خادمی 15

96/3/10 بررسی میزان اثربخشی فراورده های  پلاکتی پس از تزریق  در بخش هماتولوژی بیمارستان امام علی زاهدان محمد علی مشهدی دستیار موسی صبوری 16

96/3/9 مقایسه تاثیر بی دردی کنترله وریدی فنتانیل در مقابل کتامین در بیماران جراحی کرونر قلب دکترمازیار محجوبی فرد و آقای دکتر چنگیز آزادی احمد آبادی دستیار مرضیه یوسفی 17

96/3/9 مقایسه تاثیر بی دردی کنترله وریدی باپاراستامول در مقابل فنتانیل در بیماران جراحی کرونر قلب دکتر مازیار محجوبی فرد و آقای دکتر دکتر چنگیز آزادی احمد آبادی دستیار یلدا معینی   18