بیهوشی


 

پایان نامه های تصویب شده گروه بیهوشی 

چکیده

تاریخ  دفاع

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

مقطع

نام ونام خانوادگی

ردیف

 

94/1/26

بررسی تاثیر دوز کم کتامین وریدی در کاهش نیاز به مسکن بعد از عمل پس از بی حسی نخاعی در بیماران جراحی ارتوپدی

 

دکتر علیرضا راحت دهمرده

دستیار

دکتر نبی آزادی

1

94/1/31

بررسی ارتباط سطح سرمی منیزیوم با  احتمال مرگ  بیماران ترومایی بستری در بخش مراقبت های ویژه   

 

دکتر سید نصیرالدین طباطبایی

دستیار

دکتر مهرنگارصفرزایی

2

 

94/1/29

مقایسه انفوزیون رمی فنتانیل وریدی با استنشاق گاز انتونکس بر روی درد زایمان طبیعی در خانم های بارداری اول بین سنین 18 تا 25 سال

 

دکتر شهرام برجیان

دستیار

دکتر سیماسبزاوری

3

 

94/2/6

بررسی حجم باقیمانده ادرار در بیماران بستری در ICU دارای سوند فولی شماره 16 طی هفته اول بستری  بوسیله دستگاه بلادر اسکن

 

دکتر شهرام برجیان

دستیار

دکتر زهرا سادات ابطحی

4

 

94/2/19

  مقایسه کارایی لارنژیال تیوب ساکشن دار با لوله تراشه کاف دار در طی بیهوشی عمومی با تهویه کنترله در اعمال جراحی الکتیو "             

 

خانم دکتر فرانک بیرامی   

دستیار

 دکتر زهرا خوشنام

 5

93/3/3

مقایسه اثر انوکساپارین وریدی با انوکساپارین زیرجلدی جهت  پیشگیری از ترومبوامبولی وریدی در بیماران بستری دربخش مراقبتهای ویژه   

دکتر معصوم خوش فطرت
دستیار دکتر مجید خرّم 6

94/3/12

مقایسه مورفین و متادون عضلاني در بی دردی پس از عمل بیماران دچار شکستگی تیبیا در بیمارستان خاتم الانبیا (ص) در سال 1392

دکتر حسن عنایتی دستیار دکتر هادی عالی انوری 7

94/6/23  بررسی تاثیرتک دوز پره گابالین خوراکی بر تغییرات همودینامیک و طول مدت بی دردی پس از بی حسی نخاعی دراعمال جراحی ارتوپدی شکستگی  استخوان تیبی دکتر علیرضا راحت دهمرده دستیار دکتر امیرموسوی 8

95/1/29 مقایسه تاثیر ماسك حنجره اي و لوله تراشه در بروز زودرس لارنگواسپاسم  بعد از جراحی در اطفال به دنبال خروج وسیله دکتر معصوم خوش فطرت  دستیار دکتر  رضا فرهمند 9

95/3/19 بررسي رابطه نمره اپاچي 2بدو ورود به ICU بر پيامد بيماران زنان و زايمان در ICU بيمارستان امام علي (ع) زاهدان در سال 1393" دکتر شهرام برجیان بروجنی دستیار دکتر الهام شیخ ویسی 10

95/3/19

تأثيرتجويزممانتين خوراكي قبل ازعمل بردردپس ازاعمال ارتوپدي در زاهدان 

دکتر سید محمد نصیرالدین طباطبایی و دکتر آرش غفاری دستیار دکترخليل سلوکی 11