چشم پزشکی

 

چکیده پایان نامه های گروه چشم

 

 چکیده

تاریخ دفاع

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

مقطع

نام ونام خانوادگی

ردیف

93/11/1

بررسی میزان موفقیت، علل شکست وعوارض عمل جراحی داکریوسیستورینوستومی خارجی در مرکز چشم پزشکی الزهرا زاهدان در سال های 1385-1390

دکتر حبیب ا... زنجانی

دستیار

دکتر حسن شیردل

1

93/11/14

بررسی اسکار پس از عمل جراحی داکریوسیستورینوستومی اکسترنال از طریق شیار پلکی در مقایسه با روش معمول در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان چشم پزشکی الزهرا زاهدان

آقای  دکتر حبیب الله زنجانی و آقای دکتر امیرمسعود سالاری

دستیار

دکتر الهام شرفی

2

93/11/15

مقایسه  تاثیر کلونیدین خوراکی با دیازپام خوراکی  بر روی فشار داخل چشمی و وضعیت همودینامیک  بعد از لوله گذاری تراشه در جراحی فیکوامولسییفیکاسیون

 

دکتر محمد رضا روحانی دکتر شهرام برجیان بروجنی

دستیار

دکتر علی پیری اردکانی

3

 

93/11/15

بررسی وضعیت آستیگمات قرنیه ای، بعداز عمل کاتاراکت با انسیزیون یک مرحله ای یا دومرحله ای

دکتر محمد رضا روحانی

دستیار

دکتر الهام سلطانی

4

93/11/15

بررسی میزان عود ناخنک بعد از عمل  با پیوند چرخشی  180 درجه با و بدون آواستین

دکتر محمد رضا روحانی

دستیار

دکتر رضا سرحدی

5

93/11/15

مقايسه اثر تاكروليموس و اينترفرون  آلفا 2b موضعی در درمان بيماران با كراتو كونژكتيويت بهاره

دكتر حبيب ا... زنجاني و آقای دكتر محمدرضا روحانی

دستیار

دکتر عبدالحسين غفوريان

6

93/12/6

بررسی كارايي قطره چشمي نالوكسان 1/0% در افزايش اثر ميدرياتيك قطره چشمي تروپيكاميد 5/0% در افراد وابسته به اپيوم در زمانهاي 30 و 60 دقيقه پس از تجويز

دکتر مجید زند کریمی و آقای  دکتر مهدی محمدی            

دستیار

دكتر احسان زارع خفری

7

 

95/12/18

بررسی فاصله محل اتصال عضله مدیال رکتوس در ایزوتروپی مادرزادی و مقایسه آن با حد نرمال

دكتر امیر مسعود سالاری و آقای دکتر حبیب اله زنجانی

دستیار

دکتر صفورا میری

8

95/12/4 بررسی دید رنگ  در بیماران مبتلا به گلوکوم با فشار نرمال مراجعه کننده به مرکز چشم پزشکی الزهرا زاهدان در سال 94 دكتر محمد اریش

دستیار

دکتر الهه رجایی 9

95/12/4 بررسی میزان شیوع Vernal keratoconjunctivitis در کودکان دبستانی شهر زاهدان در سال  1395 آقای دكتر محمد نعیم امینی فرد و آقای  دكتر محمد اریش دستیار دکتر سید محمد میرحسینی 10

95/12/3 مقایسه پیامد جراحی ترابکولکتومی Conventional  و Sutureless در بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه باز مراجعه کننده به بیمارستان چشم پزشکی الزهرا زاهدان در 6 سال اخیر  دکتر حبیب الله  زنجانی و  آقای دکتر محمد اریش دستیار دکتر آرام شیخ ویسی نظامی 11

95/11/11 بررسی تاثیر قطره تروپیکال تاکرولیموس 1% در درمان بیماران با shield ulcer دکتر محمد نعیم امینی فرد دستیار دکتر نیما رستگار راد 12