اهداف و رسالت دانشکده پزشکی

اهداف و رسالت و چشم اندازدانشکده پزشکی زاهدان

ارزشها و اهداف کلی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

ارزشها :

  دانشکده در ارائه خدمات فعالیتهای آموزشی خود به اصول و ارزشهای زیر پایبند است :

 •  حفظ کرامت انسانی در انجام تکالیف سازمانی
 •  انسجام و هماهنگی درون و برون سازمانی
 •  عدالت محوری در ارائه خدمات
 •  مسئولیت پذیری و پاسخگویی در قبال مشتریان
 •  اخلاق گرایی در نظام مدیریت سازمان
 •  هدفمندی در انجام فعالیتها
 •  سلامت نگری با اولویت پیشگیری
 •  دانش محوری
 •  کیفیت گرایی
 •  قانون مداری

اهداف کلی :

 •  تربیت نیروی انسانی در جهت تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت جسمی، روحی-روانی، اجتماعی و معنوی جمعیت تحت پوشش دانشکده
 •  تأمین عدالت در ارائه و توزیع خدمات آموزشی، پژوهشی
 •  دستیابی به بالاترین رضایتمندی مشتریان
 •  بستر سازی تلفیق آموزه‌های دینی در آموزش و پژوهش
 •  دستیابی به یکی از قطب‌های علمی
 •  افزایش سهم دانشکده در تولید عالم و محقق در حوزه علوم پزشکی
 •  حضور در عرصه بین‌المللی ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی
 •  تأثیرگذاری بر مدیریت و سیاست‌گذاری‌های کلان نظام آموزشی کشور
 •  تأمین و توسعه منابع جهت بکارگیری موثر در نظام آموزش

رسالت دانشکده پزشکی:(mission)

حوزه فعاليت دانشكده پزشكي زاهدان در زمينه آموزش، پژوهش و درمان مبتني بر توسعه ارتقاء سلامت مي­باشد. اين دانشكده وظيفه تعليم، تربيت و تأمين دانش آموختگان برتر، توانمند و متعهد در رشته پزشكي جهت نظام سلامت كشور را بر عهده دارد. آموزش دانشجويان با جديدترين شيوه­ هاي تدريس و منطبق بر استانداردهاي نوين آموزش پزشكي، با تخصيص بهينه امكانات، تجهيزات، منابع، تكنولوژي دانشگاهي، بيمارستاني و مراكز بهداشتي درماني، با حداقل هزينه و نيز ارتباط با مراكز علمي داخل و خارج كشور انجام خواهد شد. اين دانشكده تلاش مي­نمايد كه در محيطي علمي و پويا كه زمينه ساز ايجاد رابطه منطقي و صميمي بين دانشجو، استاد و محيط است، تسهيلات لازم را براي مطالعه و تحقيق در شاخه­هاي مرتبط با رشته پزشكي جهت اساتيد و دانشجويان مستعد و كاركنان فراهم سازد تا آنها ضمن فراگيري مهارت­ها، توانايي فعاليت در عرصه­ هاي آموزشي، پژوهشي و درماني را در جامعه كسب نموده و فردي مسئوليت­ پذير جهت مشاركت در فعاليت هاي اجتماعي و مشاغل ارزنده و پر بازده مرتبط با رشته خود باشند . ايجاد چنين محيطي نشانگر تعهد ، علاقمندي و پايبندي ما به سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق  1404 هجري شمسي و نقش خلاقيت ، پژوهش و نوآوري در عرصه آموزش نوين پزشكي خواهد بود . ما بر اين باوريم كه حفظ كرامت و حقوق انسانها ، برخورداري از وجدان كاري ، توسعه سلامت و رفاه به دور از تبعيض ، ركن اساسي فرهنگ اسلامي - ايراني است و سرلوحه رسالت ما مي باشد .

چشم انداز دانشکده پزشکی:(vision)

اميد داريم كه اين مجموعه با جذب دانشجويان نخبه‚ تكيه براساتید توانمند و روشهاي نوين آموزش پزشكي دانش آموختگاني كوشا در كسب دانش روز و توانا در ارتقای سلامت بشرتربيت نماید.

اهداف كلان دانشكده پزشكي تا پايان برنامه استراتژيك اول

1-     بازنگری رسالت و اهداف کلان دانشکده هر دو سال یکبار

2-     ارزیابی مستمر سالانه میزان تحقق اهداف کلان

3-     هدف و آماده سازی برنامه آموزشی پزشکی مطابق با استاندارد های روز قبل از ورود دانشجویان

4-     تامین نیروی انسانی هیات علمی تا پایان برنامه

5-     توسعه نیروی انسانی هیات علمی به مناسبتهای الگوهای شایستگی تا پایان، برنامه

6-     تجهیز تمامی واحدهای دانشکده به فن آوری اطلاعات تا پایان برنامه

7-     رعایت کل استاندارد فضای فیزیکی تا پایان نامه

8-     تامین کامل تجهیزات ضروری مورد نیاز به طبق اولویتهای انجام شده تا پایان برنامه

9-     همکاری و مبادلات آموزشی در نیرومند منابع آموزشی، پژوهشی استاد با تمام واحدهای همجوار تا پایان برنامه

10-تکمیل کلیه پستهای سازمانی مطابق با ساختار سازمانی تا پایان برنامه

11- توسعه و تامین نیازمند رفاهی، فرهنگی بر مبنای استانداردهای تعریف شده تا پایان برنامه

12-استقرار کامل نظام ارزشیابی بر اساس نظامهای نوین ارزشیابی تا پایان برنامه