مراحل ارائه پایان نامه


مراحل ارائه پایان نامه در دانشکده پزشکی

   دانلود : طریقه نگارش منابع بر مبنای مدل ونکور           حجم فایل 360 KB
   دانلود : مقررات مربوط به نمره پايان نامه و منابع مورد استفاده در تدوين پايان نامه           حجم فایل 29 KB
   دانلود : فرمت پاور پوینت ارائه پایان نامه           حجم فایل 38 KB
   دانلود : نمره پذيرش مقاله دانشجويان ورودي ماقبل سال 1391           حجم فایل 273 KB
   دانلود : راهنماي ارائه پاورپوينت پايان نامه           حجم فایل 78 KB
   دانلود : فرمت نهايي شيوه تدوين پايان نامه           حجم فایل 358 KB
   دانلود : آیین نامه           حجم فایل 1610 KB
   دانلود : فرم اطلاع رسانی به دانشجو           حجم فایل 80 KB
   دانلود : فرم پیشرفت کار           حجم فایل 38 KB