روند ثبت پروپوزال


روند ثبت پروپوزال 

   دانلود : راهنمای استفاده از اتوماسیون پژوهشی (سمات) ویژه مقاطع اینترنی،دستیاری و کارشناسی ارشد           حجم فایل 94 KB
   دانلود : فرم شماره 5 پژوهانه           حجم فایل 32 KB
   دانلود : فرم پژوهانه           حجم فایل 110 KB
   دانلود : کدهای اخلاقی           حجم فایل 198 KB
   دانلود : فرم رضایت نامه اخلاقی           حجم فایل 84 KB
   دانلود : فرمت پروپوزال           حجم فایل 198 KB
   دانلود : فرمت پاور پوینت ارائه پروپوزال           حجم فایل 30 KB
   دانلود : فرم معرفی همکاران طرح           حجم فایل 1569 KB
   دانلود : فرم ثبت اولیه عنوان پروپوزال           حجم فایل 38 KB
   دانلود : راهنمای نگارش پروپوزال           حجم فایل 1569 KB