اخبار > قابل توجه دانشجویان پزشکی ( کارگاه المپیاد دانشجویی)
       بدینوسیله به اطلاع  میرساند کارگاه دانشجویی مربوط به المپیاد دانشجوئی در روز سه شنبه مورخه  196/9/14 از ساعت 16 الی 18  در سالن شماره یک EDC در حوزه معاونت محترم آموزشی دانشگاه برگزار میگردد.شرکت کلیه دانشجویان رشته پزشکی (اعم از علوم پایه ،فیزیوپاتولوژی،استاژر و اینترنها به شرط اینکه کشیک نباشند الزامیست .)

 


1396/09/13 ٠٧:٤٦ Notifications, EDO ١٦٩٥٣


آخرین عناوین خبری


محتوای مرتبط