اخبار > شیوه نامه انتخاب پژوهشگران و فناوران برگزیده
با عنایت به شیوه نامه انتخاب پژوهشگران برتر هفته پژوهش سال 1396 (بارگذاری شده در ذیل ) کلیه فعالیت های پژوهشی اعضاء محترم هیئت علمی به صورت شماره گذاری شده در فرم پیوستی تکمیل و به همراه مستندات مربوط به ایندکس و IF مقالات حداکثر تا مورخه 96/9/18   به کارشناس معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده  (آقای میلاد دهباشی- داخلی 1013) ارائه گردد. شایان ذکر است در صورت مشخص ننمودن ایندکس مقالات  و عدم ارائه مستندات، امتیاز مربوطه با کمترین میزان محاسبه خواهد شد.

دانلود شیوه نامه انتخاب پژوهشگران  و فناوران برگزیده

دانلود فرم هفته پژوهش 1396

 

 


1396/09/18 ٠٩:١٧ Notifications ١٦٩٤٠


آخرین عناوین خبری


محتوای مرتبط