اخبار > برگزاری هشتمین دوره آزمون صلاحیت بالینی
برگزاری هشتمین دوره  آزمون صلاحیت بالینی

پنجشنبه ۹۶/۸/۱۱  هشتمین دوره آزمون صلاحیت بالینی  با شرکت ۱۳ دانشجو،  برگزار گردید .
 طی این آزمون، ١٣ نفر از دانشجویان مقطع کارورزی پزشکی با پاسخگویی به ۱۳ ایستگاه سوال و سپری نمودن یک ایستگاه استراحت موفق به اتمام این آزمون گردیدند.
 این آزمون که راس ساعت ٨:٣٠ صبح آغاز و تا ساعت ١١:٣٠ ظهر به طول انجامید، با حضور  دکتر امیری فرد (معاون آموزشی بیمارستان علی بن ابیطالب) ، دکتر نیازی (مسئول برگزاری آزمون) ، دکتر رضایی (نماینده دبیرخانه آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت) ،سیزده نفر از اعضا هیات علمی ممتحنه آزمون، حراست و سایر عوامل اجرایی ، در مركز مهارتهاي باليني بیمارستان علی بن ابیطالب(ع)  زاهدان  برگزار گردید.
شایان ذکر است ،هدف از برگزاری  این آزمون ،بررسی و ارزیابی صلاحیت های علمی، عملی ،مهارتهاي بالینی و نحوه برقراري ارتباط با بيماران میباشد.
گفتنی است، لازمه فارغ التحصيلي و شرکت کلیه  دانشجویان در آزمون پذیرش دستیار تخصصی،  قبولی در آزمون صلاحیت بالینی می باشد.


1396/08/13 ١٠:٠٤ News ١٦٧٦٤


آخرین عناوین خبری


محتوای مرتبط