چارت سازمانی دانشکده

چارت سازمانی دانشکده پزشکی

 

ریاست دانشکده

معاونت آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی

گروه علوم تشریح

گروه فیزیولوژی

گروه قارچ و انگل شناسی

گروه روانشناسی بالینی

گروه فارماکولوژی

گروه بیوشیمی بالینی

گروه ایمونولوژی و هماتولوژی

گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی

گروه علوم تغذیه

گروه فیزیک پزشکی و بیوفیزیک

گروه زبان انگلیسی

گروه معارف اسلامی

گروه تربیت بدنی

گروه ادبیات فارسی

گروه صنایع غذایی

معاونت آموزشی بالینی و پزشکی عمومی

گروه کودکان

گروه داخلی

گروه ارتوپدی

گروه عفونی

گروه قلب

گروه چشم

گروه جراحی عمومی

گروه زنان و زایمان

گروه ارولوژی

گروه بیهوشی

گروه رادیولوژی

گروه داخلی و اعصاب

گروه طب اورژانس

گروه پزشکی اجتماعی

گروه گوش و حلق و بینی

گروه جراحی مغز و اعصاب

گروه روانپزشکی

گروه پاتولوژی

معاونت تحقیقات و فناوری

واحد فناوری اطلاعات

واحد پژوهش

امور مالی

حراست

امور عمومی

کارگزینی

خدمات

کارپردازی

اداره اموال