اخبار > پنجمین جلسه هم اندیشی مدیران با اساتید گروه تغذیه و صنایع غذایی دانشکده پزشکیپنجمین جلسه هم اندیشی مدیران با اساتید

خواسته مشترک اساتید گروه؛ کمبود فضای فیزیکی، نیاز به تجهیزات خاص،جذب نیروی مجرب جهت کادر آموزشی گروه  در نهایت تفکیک و جداسازی دانشکده تغذیه و صنایع غذایی که در گذشته پیگیر این مهم از وزارت متبوع و ریاست محترم دانشگاه نیز بوده اند.
 
دکتر خواجه؛ پیگیری مطالبات گروه و مساعدت در خصوص تامین تجهیزات لازم برای گروه آموزشی، فضای فیزیکی درخواست شده در حد توان و امکانات تامین و در اختیار گروه قرار خواهیم داد، اما تفکیک و جداسازی دانشکده تغذیه و صنایع غذایی در حیطه اختیارات دانشکده پزشکی نبوده و می بایست از طریق ریاست دانشگاه و با دریافت مجوز از وزارت متبوع انجام پذیرد.

رییس دانشکده پزشکی افزود؛ در آینده ای نزدیک و با پیگیری های لازم تلاش خواهیم نمود مشکلات گروه برای هر چه بهتر شدن شرایط آموزشی را مرتفع نماییم.

 


1400/02/08 ٠٧:٢٩ News ٣٢٠٠٥قالب جدید

اخبار

تاریخ برگزاری آزمون صلاحیت بالینی
دوره مجازی درس اخلاق پزشکی عمومی
اولین برنامه جامع کشوری آموزش مداوم توانمند سازی اساتید در آموزش بالینی به همراه امتیاز بازآموزی
دستورالعمل اجرايي چهلمین دوره آزمونهاي ارتقاء دستياري و گواهينامه تخصصي
قابل توجه دانشجویان پزشکی که درس مبانی طب سنتی و مکمل را در دانشکده پزشکی اخذ کردند.
جلسه کمیته ارزیابی درونی دوره پزشکی عمومی
هشتمین نشست مدیران با اساتید گروه قارچ و انگل شناسی دانشکده پزشکی
هفتمین جلسه هم اندیشی مدیران با اساتید گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی
برگزاری کلیه امتحانات میان ترم، پایان ترم و پایان دوره هااز طریق سامانه فرادید
ششمین جلسه دیدار مدیران بااساتید گروه روانشناسی بالینی دانشکده پزشکی
جدول زمانبندی سامانه انتقالات و میهمانی دانشجویان در نیسمال اول 1401-1400
پنجمین جلسه هم اندیشی مدیران با اساتید گروه تغذیه و صنایع غذایی دانشکده پزشکی
چهارمین جلسه هم اندیشی مدیران با اساتید گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی
سومین جلسه هم اندیشی مدیران و اعضای گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی
برگزاری دومین جلسه هم‌اندیشی هیات رییسه و اساتید گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی
برگزاری اولین جلسه هم اندیشی مدیران و اساتیدگروه علوم تشریح دانشکده پزشکی
حداکثر مهلت ثبت پروپوزال در سامانه پژوهشی برای متقاضیان آزمون پیش کارورزی شهریور 1400 ، پایان اردیبهشت ماه می باشد
انتشار بیست و سومین نسخه دو ماهنامه الکترونیکی دانشکده پزشکی
اصلاح منابع آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال 1401- 1400
فایل کارگاه نحوه برگزاری کلاسهای آنلاین به شیوه جدید

محتوای مرتبط