اخبار > چهارمین جلسه هم اندیشی مدیران با اساتید گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکیچهارمین جلسه هم اندیشی مدیران با اساتید
در حضور رییس، معاونین و اساتید گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی

خواسته مشترک اساتید گروه؛ کمبود فضای فیزیکی، نیاز به تجهیزات خاص،جذب نیروی مجرب جهت کادر آموزشی گروه
دکتر شهریاری؛ افزایش استفاده از شبیه سازها  در آموزش بخصوص موارد آزمایشگاهی،در نظر گرفتن اعتبارات خاص جهت رفع معضلات آموزشی و مشارکت با سایر دانشکده ها در راستای پیشبرد اهداف آموزشی

دکتر خواجه؛ پی گیری مطالبات گروه از جلسه قبل تا کنون؛ اتاق کشت سلولی در  حال آماده سازی ست، فضای فیزیکی درخواست شده تامین و در اختیار گروه قرار گرفته است،تامین اعتبارات جهت تجهیز آزمایشگاه ایمونولوژی به تجهیزات و لوازم مصرفی انجام گردید

 رییس دانشکده پزشکی افزود؛ در بلند مدت به دنبال تجمیع آزمایشگاههای دانشکده هستیم تا استفاده بهینه از کلیه تجهیزات آزمایشگاهی  تسهیل گردد و در این راستا تشکیل مجتمع آزمایشگاهی و تخصیص اپراتوری مجرب جهت نظارت بر استفاده بهینه از این تجهیزات از اهم موضوعات می باشد، قطعا دستگاه های محدود و ارزشمند نباید در اختیار یک گروه باشد
شایسته است امکانات دانشکده جهت مصارف درمانی نیز استفاده گردد، جلسات مشترک گروههای پایه و بالینی بسیار راه گشاست .


1400/02/04 ٠٧:٣٥ News ٣١٩٣٢قالب جدید

اخبار

تاریخ برگزاری آزمون صلاحیت بالینی
دوره مجازی درس اخلاق پزشکی عمومی
اولین برنامه جامع کشوری آموزش مداوم توانمند سازی اساتید در آموزش بالینی به همراه امتیاز بازآموزی
دستورالعمل اجرايي چهلمین دوره آزمونهاي ارتقاء دستياري و گواهينامه تخصصي
قابل توجه دانشجویان پزشکی که درس مبانی طب سنتی و مکمل را در دانشکده پزشکی اخذ کردند.
جلسه کمیته ارزیابی درونی دوره پزشکی عمومی
هشتمین نشست مدیران با اساتید گروه قارچ و انگل شناسی دانشکده پزشکی
هفتمین جلسه هم اندیشی مدیران با اساتید گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی
برگزاری کلیه امتحانات میان ترم، پایان ترم و پایان دوره هااز طریق سامانه فرادید
ششمین جلسه دیدار مدیران بااساتید گروه روانشناسی بالینی دانشکده پزشکی
جدول زمانبندی سامانه انتقالات و میهمانی دانشجویان در نیسمال اول 1401-1400
پنجمین جلسه هم اندیشی مدیران با اساتید گروه تغذیه و صنایع غذایی دانشکده پزشکی
چهارمین جلسه هم اندیشی مدیران با اساتید گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی
سومین جلسه هم اندیشی مدیران و اعضای گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی
برگزاری دومین جلسه هم‌اندیشی هیات رییسه و اساتید گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی
برگزاری اولین جلسه هم اندیشی مدیران و اساتیدگروه علوم تشریح دانشکده پزشکی
حداکثر مهلت ثبت پروپوزال در سامانه پژوهشی برای متقاضیان آزمون پیش کارورزی شهریور 1400 ، پایان اردیبهشت ماه می باشد
انتشار بیست و سومین نسخه دو ماهنامه الکترونیکی دانشکده پزشکی
اصلاح منابع آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال 1401- 1400
فایل کارگاه نحوه برگزاری کلاسهای آنلاین به شیوه جدید

محتوای مرتبط