اهداف و رسالت دانشکده پزشکی

اهداف و رسالت و چشم اندازدانشکده پزشکی زاهدان

بیانیه رسالت واهداف دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 

چشم انداز

دانشکده پزشکی زاهدان در راستای  تامین نیروی انسانی توانمند ، آگاه ، خلاق ، مسئولیت پذیر و متعهد به ارزشها و اصول اخلاق حرفه ای و اسلامی مطابق با بالاترین استانداردهای منطقه ،کشوری و بین المللی متعهد به تربیت پذیرفته شدگان با بالاترین و مناسبترین استانداردهای آموزشی میباشد تا این افراد بتوانند در بالاترین سطح مورد انتظار به نیازهای جامعه در زمینه تامین و ارتقاء سلامت جسم و روان افراد جامعه مسئولیت پذیر باشند و قادر به حل مشکلات تهدید کننده پیش روی سلامت باشند و در تمام مراحل و مراتب متعهد به رعایت عدالت بوده و برابر جامعه پاسخگو باشند .همچنین دانشکده پزشکی متعهد میباشدکه با فراهم کردن زمینه مناسب و تدوین برنامه های آموزشی استاندارد مبتنی بر توانمندی بصورتی باشد که دانش آموختگان این دانشکده قادر باشند با ارائه خدمات مناسب در جهت حفظ و ارتقاء سلامت و پیشگیری از بیماری ها و ارتقاء کیفیت و سلامت جسم و روان با بالاترین استاندارد باعث اطمینان حداکثری جامعه به حرفه پزشکی و نظام سلامت شوند.

 

رسالت و ماموریت

رسالت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در جهت تربیت نیروی انسانی توانمند و متعهد و خلاق در حوزه های آموزش ، پژوهش و درمان مبتنی بر توسعه ارتقاء  سلامت میباشد. در این راستا دانشکده پزشکی وظیفه ی تعلیم و تربیت دانش آموختگان توانمند و متعهد در رشته ی پزشکی جهت نظام سلامت کشور را بر عهده دارد .دانشکده پزشکی با تخصیص بهینه فضای فیزیکی مناسب موجود ،امکانات و تجهیزات ، تجیزات ، و منابع و امکانات بیمارستانی و مراکز بهداشتی درمانی دردسترس به آموزش پزشکی زمینه ی مناسب آموزش پزشکی را فراهم کرده و با تدوین و برنامه های آموزشی استاندارد در جهت نیاز جامعه با روشهای نوین آموزشی نیروی انسانی توانمند و ماهر تربیت می کند .این دانشکده تلاش مینماید که همزمان با فراهم کردن امکانات آموزشی در محیطی علمی و پویا امکانات و تسهیلات لازم را برای مطالعه و تحقیق در زمینه های مرتبط با علوم سلامت و همچنین آموزش رشته پزشکی جهت اساتید ، فراگیران و کارکنان را فراهم سازد تا دانش آموختگان از نظر پژوهش ،تحقیق ،توسعه ی آموزش پزشکی  و انجام کار گروهی و همکاری نیز توانمندی لازم را کسب نموده و قادر به پاسخگویی و حل مشکلات سلامت جامعه باشند. سرلوحه ی رسالت دانشکده در تامین تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه این است که دانش آموختگان در بالاترین سطح استاندارد توانمندی های لازم اخلاق حرفه ای را کسب کرده و اخلاق حرفه ای علوم پزشکی را به نحو احسن رعایت کند .در رسالت این دانشکده پایبندی به سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404هجری شمسی و نقش خلاقیت ،پژوهش و نوآوری در عرصه ی آموزش نوین پزشکی خواهد بود

 

هدف کلی

تامین و ارتقای سلامت فرد فرد جامعه و جامعه بصورت کلی با تربیت افرادی توانمند و متعهد به سلامت جامعه که قادر باشند به عنوان پزشک با ارائه ی خدمات درمانی ،پیشگیری ،آموزشی ،مشاوره ای ،مدیریتی ،در زمینه ی سلامت و فرد ،خانواده و جامعه باشد .لازم بذکر است دانشکده ی پزشکی زاهدان درهفت رشته ی کارشناسی ارشد و دو رشته ی کارشناسی تغذیه و صنایع غذایی هم دانشجو تربیت می کند .

 

اهداف کوتاه مدت

استفاده از شیوه های نوین درآموزش پزشکی به گونه ای که دانشجویانی تربیت نماییم که با وجود گستردگی محتوا و مفاهیم در علوم پزشکی علاوه بر کسب دانش نظری ،توانمندی های عملکردی و منش حرفه ای و اخلاق پزشکی در سطح حرفه ای را کسب نماید .ورود به عرصه آموزش بر اساس پزشکی مبتنی بر شواهد بهمراه آموزش و برنامه ریزی طرح درمان براساس آن ،تلاش جهت ادغام دروس علوم پایه و بالینی حتی در سطوح پایین نردبان ادغام ،استفاده از روشهای مجازی آموزش از جمله استفاده از Simulation در آموزش ،توجه به حوزه آموزش پزشکی مبتنی بر جامعه ،Student centerنمودن آموزش ،تلاش جهت توانمند سازی فراگیران برای یادگیری مادام العمر وتلاش برای آموزش بین حرفه ای ما را در این مهم یاری خواهد نمود. انتظار می رود در پایان تحصیلات دانشجویان قادر باشند در هر حیطه به اهداف ویژه مربوطه نائل شوند.

اهداف ویژه درمانی پیشگیری و آموزشی

·         ارتباط مناسب با بیمار برقرار کرده و توانایی شناسایی مشکل بیمار را داشته باشد

·         تشخیص و تشخیص افتراقی مناسب مطرح کند

·         تصمیم گیری مناسب در بالین بیمار درباره تشخیص و درمان داشته باشد

·         بیماران را بر اساس درمان مبتنی بر شواهد درمان داشته باشد

·         توانایی عملکرد بین حرفه ای داشته و با سایر تخصص های پزشکی جهت ارائه بهترین درمان به بیماران همکاری نماید

·         نکات مرتبط با پیشگیر ی جهت کاهش بیماریها در سطح جامعه را بداند و پیاده نموده و پیگیری کند

·         به نقش پیشگیری جهت کاهش بروز بیماریها در سطح جامعه آشنا شده و اعتقاد داشته باشد .

·         نکات بهداشتی در حفظ سلامت جسمی به فرد ،خانواده و جامعه را آموزش دهد

 

اهداف ویژه پژوهشی

·         جهت انجام پژوهش در زمینه های مختلف مربوط به حرفه با نظام سلامت مشارکت و همکاری نماید

·         جهت بررسی و شناخت نیازهای مراقبتی ،آموزشی ،مشاوره ای و بهداشتی فرد ،خانواده و جامعه با حوزه های مربوطه مشارکت و همکاری .

·         جهت انتشار بکارگیری نتایج پژوهش با سایر اعضا تیم پزشکی همکاری نماید

·         نتایج پژوهش های انجام شده را استفاده به همکاران بالینی ارائه نماید

 

اهداف ویژه مدیریتی

جهت رسیدن به رسالت رشته برنامه های درمانی ،پیشگیری آموزشی پژوهشی را سازماندهی ،نظارت و کنترل نماید

اهداف میان مدت و بلند مدت

مشارکت همه ی اعضای هئیت علمی و دانشجویان برای تعیین اهداف آموزشی و پژوهشی در دانشکده پزشکی بصورت فعال تا از این طریق در اولویت بندی اهداف آموزشی و پژوهشی تصمیم گیری شود

توسعه تشکل های علمی دانشجویی (نظیر کمیته های تحقیقات دانشجویی)و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت دارای استعدادهای برتر در زمینه ی پژوهشی

پیگیری جهت دوره های آموزشی کوتاه مدت و میان مدت نظیر دوره های فلوشیپ برای اعضای هیئت علمی که در این راستا باید ایجاد ارتباط با دانشگاههای داخل و خارج مد نظر قرار گیرد.

تکمیل چارت سازمانی مستقل و ارتقاء کمی و کیفی مجموعه اعضای هئیت علمی

داشتن یک بیمارستان آموزشی مستقل که زیر بنای تغییر ناپذیر آموزش بالینی است  تادر این مجموعه ضمن ارتقای آموزش درمانگاهی با تکیه بر درمان مبتنی برشواهد دانشجو و اعضای هئیت علمی به نقش پژوهشهای بالینی بخصوص در زمینه ی درمانهای جدیدآگاه شوند.

ارتقاء زیر ساخت های رفاهی برای دانشجویان و اعضاء هئیت علمی

دخالت اعضای هئیت علمی و دانشجویان در نیاز به تغییرات در رسالت و اهداف آموزشی دانشکده پزشکی به منظور پویایی در برنامه ریزی ها بر اساس نیازهای اجتماعی در بعد بهداشت و درمان .