همکاران

ردیف


نام و نام خانوادگی

رایانامه

شرح وظایف به صورت مختصر

1

مهناز مالکی شجاع

mmaliki@gmail.com


-


2


مهدیه شفقت


medical.zahedan@gmail.com

1-بررسی پروپوزال در دانشکده و ارسال به کمیته اخلاق

2-پژوهانه  3-تنظیم جلسات دفاع از پروپوزال


3


زهرا حسن زاده


hasanzadeh.res92@gmail.com

1-داوری پایان نامه

2-بررسی و امتیاز دهی  پرونده هفته پژوهش ویژه اعضا محترم هیئت علمی


4


میلاد دهباشی

medicalzahedan@yahoo.com


 

1-بررسی و امتیازدهی فعالیت های پژوهشی ترفیع سالیانه اعضا محترم هیئت علمی

2-بررسی و امتیازدهی  اولیه ماده  3  ارتقا مرتبه علمی  اعضا محترم هیئت علمی

    مستقیم 33295725 و داخلی1013