اهداف و شرح وظایف

                                                                                       

شرح وظایف معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی


1- تعیین اولویت های پژوهشی دانشکده با همکاری گروه های آموزشی

2- بررسی و تدوین آیین نامه های پژوهشی دانشکده بر اساس آیین نامه های مرکزی دانشگاه

4- آگاهی از آیین نامه های جدید به منظور تسهیل در امور پژوهش

5- برگزاری جلسات شورای پژوهشی بصورت هفته ای و تصویب پروپوزال پایان نامه های پزشكي عمومي ودستیاری و طرحهای تحقیقاتی اعضای هیات علمی

6- ارسال مدارک و درخواست شرکت در کنگره های پژوهش داخل و خارج ازکشور به معاونت پژوهشی دانشگاه

7- نظارت بر طرحها و پایان نامه های هزینه بر و ارسال گزارش به معاونت پژوهشی دانشگاه

8- توسعه پژوهش های بین بخشی و بین دانشکده ای

9- نظارت بر اجرا و پيشرفت كار طرحهاي پژوهشي

10- تلاش به منظور توسعه خدمات مشاوره ای

11- هماهنگی جهت برگزاری کارگاه های روش تحقیق ، روش مقاله نویسی و ...

12- فراهم سازی تسهیلات مشاوره به اساتید و دانشجویان در زمینه های پژوهشی

13 - نیازسنجی اساتید و دانشجویان در زمینه بانک های اطلاعاتی ،کتب و نشریات

 14- ارزشیابی فعالیت های پژوهشی اعضاء هیئت علمی

15- بررسی مدارک و انتخاب پژوهشگران برتر در سطح دانشکده

16- تهیه گزارش عملکرد پژوهشی سالیانه اعضاء هیئت علمی دانشکده

17- انتخاب داور برای طرح های تحقیقاتی اعضاء هیأت علمی دانشکده ارائه فیدبک داوری و نهایتاً اصلاح طرحهای تحقیقاتی

18- نظارت بر فعالیت واحد کمیته تحقیقات دانشجوئی دانشجویان پزشکی

19 - ارزشیابی فعالیت کارشناسان حوزه معاونت پژوهشی

20- اتخاذ تدابيري جهت تشويق پژوهشگران