دانشکده پزشکی

دانشکده پزشکی زاهدان در سال 1365 با تعداد کمتر از 10 نفر عضو هیات علمی و پذیرش تعداد 28 نفر دانشجوی پزشکی فعالیت آموزشی خود را شروع نمود ،این دانشکده هم اکنون در 8 رشته تخصصی بالینی (چشم پزشکی ، داخلی ، جراحی عمومی ، کودکان ، زنان و زایمان ، عفونی ، رادیولوژی ، بیهوشی) و 6 رشته کارشناسی ارشد (میکروب شناسی ، انگل شناسی ، بیوشیمی ، فیزیولوژی ، روانشناسی بالینی و تشریح) و رشته کارشناسی تغذیه و دوره پودمانی مدیریت عالی بهداشت (MPH) با تعداد 995دانشجو فعالیت آموزشی دارد از جمله تغییرات چشم گیر دانشکده پزشکی فضای مناسب دانشکده و تاسیس بیمارستان امام علی (ع) با 426 تخت در محدوده مجتمع پردیس دانشگاه و همچنین راه اندازی خوابگاه خانمها و ساخت خوابگاه آقایان در مجتمع می باشد . علاوه بر بیمارستان امام علی (ع) مراکز آموزشی درمانی دانشکده عبارتند از :

1-    (بیمارستان آموزشی پژوهشی درمانی خاتم الانبیاء (ص) ) = 234 تخت

2-     (بیمارستان آموزشی پژوهشی درمانی الزهرا (س) ) = 50 تخت

3-    (بیمارستان آموزشی پژوهشی درمانی بوعلی) = 50 تخت

4-    (بیمارستان آموزشی پژوهشی درمانی بهاران ) = 72 تخت

 

نشانی دانشکده : زاهدان – میدان دکتر حسابی – بلوار جنت – پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان – دانشکده پزشکی

 

رئیس دانشکده  : دکتر قاسم میری علی آباد – فوق تخصص خون و سرطان کودکان - استادیار و عضو هیات علمی گروه کودکان

 

معاون آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی :  دکتر غلامرضا کمیلی ، دکتری تخصصی فیزیولوژی

 

معاون آموزشی بالینی و آموزش پزشکی عمومی : دکتر معصوم خوش فطرت– دکتری تخصصی بیهوشی

 

معاون پژوهشی : دکتر فرزانه منتظری فر – دکتری تخصصی علوم تغذیه 

 

All rights reserved